Advertència legal

 Protecció de dades

Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a CULTURA

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.

Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.

Finalitat del tractament: Organització i gestió d’activitats culturals i socials del municipi.

Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament en la seu electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/newcatalegtramits, o presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà.

Informació addicional ampliada a: Política de protecció de dades a la web: https://eseu.gavaciutat.cat/3protecciodades