Entitats i grups locals residents

L’espai (Maragall) és un espai obert a les entitats i associacions de la ciutat amb inquietuds relacionades amb les arts escèniques.

L’espai (Maragall) es planteja com un espai de trobada, formació i exhibició de l’activitat escènica que genera la pròpia ciutat.

Actualment són entitats residents:

Algama Teatre
Dilluns de 17 a 23 hores

Casa Aragó
Dilluns de 19 a 22 hores

Companyia d’Espectacles Totax
Dimarts de 19 a 23 hores

Cor de Cambra Tornaveu
Dijous de 21 a 24 hores

Societat Coral La Igualtat
Dilluns i dimecres de 21 a 24 hores

Teatr3s
Dimarts i dijous de 20 a 24 hores

L’Atelier
Dijous de 19.30 a 21 hores