logo

Escena Amateur

Escena Amateur a Gavà

Al marge del circuit comercial, existeix una realitat amateur, que té també necessitat de trobar el seu espai, bé sigui propi o compartit i que molt sovint cobreix necessitats culturals i socials que el circuit comercial no pot atendre. Des de la Regidoria de Cultura hi ha una aposta ferma per donar suport a la producció, exhibició i difusió d’espectacles creats per a grups i companyies locals.

Pel que fa al teatre, Gavà ha estat històricament, un municipi amb una llarga i forta tradició de teatre amateur. Actualment hi ha 8 companyies de teatre amateur en actiu a la ciutat:

Algama Teatre, Companyia d’Espectacles Totax, DoDo Producciones, Gamusinos, Grup Teatral L’Eramprunyà, Grup Teatral La Igualtat, No ve d’un i Spectacular, spectacular.