logo

Teatre Amateur

Teatre Amateur a Gavà

Al marge del circuit comercial, existeix una realitat amateur, que té també necessitat de trobar el seu espai, bé sigui propi o compartit i que molt sovint cobreix necessitats culturals i socials que el circuit comercial no pot atendre. Des de la Regidoria de Cultura hi ha una aposta ferma per donar suport a la producció, exhibició i difusió d’espectacles creats per a grups i companyies locals.

Pel que fa al teatre, Gavà ha estat històricament un municipi amb una llarga i forta tradició de teatre amateur. Actualment hi ha 8 companyies no professionals en actiu a la ciutat. Algama Teatre, Companyia d’Espectacles Totax, DoDo Producciones, Gamusinos, Grup Teatral L’Eramprunyà, Grup Teatral La Igualtat, No ve d’un i Spectacular, spectacular. Alguna d’elles han anat fent el salt cap a la professionalització com ara Teatr3s Cia.

Algama Teatre
Assaig dilluns de 17 a 23 h, a l’Espai Maragall.

Cia. Spectacular, spectacular

Assaig: segons espectacle.

Companyia d’Espectacles Totax 
Assaig dimarts de 22 a 23.30 h, a l’Espai Maragall.

DoDo Producciones
Assaig de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h, a L’Espai Jove La Casa Gran.

Grup Los Gamusinos

Assaig dimarts de 18.30 a 20 h o dimecres de 17.30 a 18.30 h.

Grup Teatral Eramprunyà
Assaig dimecres de 20 a 22 h, a l’American Lake.

Grup Teatral La Igualtat
Assaig divendres de 17.30 a 19 h, al Centre Cultural.

No ve d’un Teatre

Dilluns de 19 a 21 h.