logo

FORMULARI CLUB MARAGALL

Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

Any de naixement (amb finalitat estadística)

Codi postal (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Preferències

Quines xarxes socials fas servir? (obligatori)

Autoritzo rebre informació referent a la programació i activitats de l’espai Maragall


D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i l’ article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer CULTURA, del que és responsable l’Ajuntament de Gavà i seran objecte de tractament per la gestió de les activitats culturals que es realitzen al municipi.

No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Plaça de Jaume Balmes s/n. Planta Baixa o al correu electrònic ajuntament@gava.cat