logo

FORMULARI CLUB MARAGALL

Nom (obligatori)

Cognoms (obligatori)

Any de naixement (amb finalitat estadística)

Codi postal (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon (obligatori)

Preferències

Quines xarxes socials fas servir? (obligatori)

Autoritzo rebre informació referent a la programació i activitats de l’espai Maragall


Base jurídica i informació bàsica sobre el tractament de dades personals relatives a CULTURA Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà. Finalitat del tractament: Organització i gestió d’activitats culturals i socials del municipi. Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament en la seu electrònica https://eseu.gavaciutat.cat/newcatalegtramits, o presencialment al Registre municipal de l’Ajuntament de Gavà, Plaça de Jaume Balmes, s/n, 08850 Gavà. Informació addicional ampliada a: Política de protecció de dades a la web: https://eseu.gavaciutat.cat/3protecciodades