Projecte executat a l’espai Maragall amb fons Next Generation UE

SUBVENCIÓ ATORGADA PER A LA MODERNITZACIÓ I LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE LES INFRAESTRUCTURES D’ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS AMB CÀRREC ALS FONS NEXT GENERATION UE

En data 7 de juny de 2023 es publica al Tauler de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya la proposta definitiva d’atorgament de subvencions per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als fons Next Generation UE, amb un import de 63.751€.

La possibilitat d’implementar un programa d’inversions en infraestructures i elements tècnics que contribueixen a la modernització dels mitjans dels quals disposava l’equipament, així com inversions que promouen la sostenibilitat ambiental mitjançant l’eficiència i l’estalvi energètic, ha representat, per una banda, contribuir a la millora en aspectes associats a l’eficiència, l’eficàcia i l’estalvi energètic d’acord amb els principis dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), cercar la cura del medi ambient i en definitiva del benestar de la ciutadania i a l’hora possibilita evolucionar en la millora dels recursos, d’infraestructures i mitjans necessaris per al desenvolupament dels diferents projectes que tenen lloc a l’Espai Maragall i que formen part dels objectius del projecte cultural de ciutat, dels serveis i demandes de la ciutadania, agents i teixit cultural.

El projecte s’ha centrat en l’adaptació d’aquest equipament cultural amb l’objectiu de dotar-lo d’una millora de les infraestructures, mitjans i recursos tècnics d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i alhora, que aquestes millores ajudin a augmentar la qualitat, l’excel·lència, l’eficiència i l’eficàcia en el servei que s’ofereix des d’aquest equipament a la ciutadania.

La proposta que s’ha desenvolupat, ha posat l’èmfasi en l‘eficiència energètica i la sostenibilitat de les diferents infraestructures i recursos tècnics.

El projecte s’ha estructurat en 5 eixos d’actuació que han tingut com a objectiu principal modernitzar, ampliar i adequar els recursos tècnics de l’equipament d’acord amb les necessitats actuals.

a. Modernització dels sistemes d’il·luminació digital i sistema digital d’àudio
Adquisició d’aparells d’il·luminació leds de baix consum per substituir els d’incandescència per a una millor eficiència i estalvi energètic: Taula de llums amb més port DMX per a la gestió d’aparells leds amb més canals dmx. Instal·lació xarxa de control i ampliació patch de directes.

a. Modernització dels sistemes de vídeo digital
Adquisició d’un projector de vídeo led per a la projecció a curta distància al ciclorama per una millora de la qualitat dels espectacles a més d’una millora en l’eficiència i estalvi energètic, i millora de la instal·lació i connexions de vídeo per a la gestió del senyal.

b. Modernització dels sistemes digitals d’àudio de les comunicacions en xarxa
Infraestructures de nou cablejat de xarxa i migració de rack associada, electrònica en xarxa i telefonia IP.

c. Automatització i monitoratge de les instal·lacions de clima
Evolucionar el control del clima de l’equipament integrant els diferents senyals i actuadors en una xarxa que permet tant el seu control centralitzat de manera local com la seva integració en la plataforma scada municipal (WinCC) el que permet la seva gestió en control remot.

d. Canvi massiu a led de la il·luminació del pati de butaques de l’equipament
Anteriorment, la platea de l’equipament comptava amb un sistema d’il·luminació amb llums halògenes. Canvi a llums led de baix consum i control de regulació de intensitat.

Deixa un comentari